Jalling Advisory AB

Jalling Advisory AB är ett litet konsultföretag som tillhandahåller tjänster med inriktning på juridik, affärsutveckling och olika typer av kvalitativa undersökningar och analyser. Vi finns i Stockholm.

Vi har tillhandahållit konsulttjänster sedan 1999 och är väl etablerade. Våra uppdragsgivare finns i både privat och offentlig sektor.

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på juridisk konsultation. Vi erbjuder kostnadseffektiv och kvalificerad rådgivning och ser till att fördelarna av att vi är små kommer våra uppdragsgivare till godo.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig och din verksamhet.