Affärsutveckling

Affärsutveckling på alla stadier, allt från nyetableringar till vidareutveckling av väletablerade verksamheter, kräver ofta en kombination av erfarenheter och kompetenser. En viktig faktor är ofta de juridiska aspekterna, inte minst bedömningar av juridiska risker.

Vi har erfarenhet av affärsutveckling i olika verksamheter och olika skeden i ett företags utveckling.

Oavsett om det rör sig om att sätta upp nya bolag, inleda nya samarbeten, utveckla nya koncept och idéer eller att effektivisera eller förbättra existerande modeller kan vi ofta erbjuda värdefull medverkan.

Tomas Jalling ansvarar för våra tjänster inom området affärsutveckling.