Camilla Jalling

 

Examen i kriminologi vid Stockholms universitet. Efter examen år 2003 har jag bland annat arbetat på Brottsförebyggande rådet (Brå), Stockholms universitet, Nacka kommun och STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, som startade 1995 inom Beroendecentrum och sedan 2010 är ett programområde inom CPF, Centrum för Psykiatriforskning.

Jag doktorerade i slutet av 2017 (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet) och är för närvarande anställd som analytiker vid Polismyndigheten, Region Stockholm.

Transient

Min utbildning och erfarenhet kommer till användning i olika typer av forsknings- och utvärderingsprojekt. Mina insatser kan t.ex. omfatta frågor kring metodik, insamling av data, statistiska bearbetningar och andra analyser eller sammanställningar och presentationer av resultat.

Jag har huvudansvaret för Jalling Advisory ABs utrednings- och analystjänster.