JuridiK

Givetvis är erfarenheter och kompetens avgörande för vilka typer av uppdrag vi åtar oss, och vi kan inte erbjuda hjälp i alla typer av ärenden. Däremot kan vi erbjuda ett professionellt och kostnadseffektivt stöd inom "våra" områden.

Vi arbetar alltid med uppdragsgivarens verksamhets- och affärsmål i sikte. Vår erfarenhet av affärsjuridik är bred och vi arbetar med de flesta juridiska frågor som förekommer i företagens vardag och erbjuder spetskompetens för IT-intensiva verksamheter. Vid sidan av affärsjuridik arbetar vi bland annat med juridik som rör nyföretagande, dataskydd (GDPR) och säkerhet. Vi har också stor erfarenhet av tillämpning av juridik inom offentlig sektor, både när det gäller mer traditionell offentlig rätt och när det gäller myndigheternas konkurrensutsatta verksamhet.

Tomas Jalling ansvarar för våra juridiska tjänster.